สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

Supporter Logo
เมื่อปี 2560 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านการออกแบบซึ่งครอบคลุมระยะเวลาหลายปี ร่วมกับสถาบัน Institut français กรุงปารีส และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม โดยใช้ชื่อโครงการว่า D17/20 : Design in Southeast Asia

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมช่างฝีมือและอาชีพช่างฝีมือให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงาน ระหว่างปี 2560-2562 ได้มีการจัดเวิร์คช็อปขึ้น 8 ครั้ง ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีนักออกแบบชาวฝรั่งเศส ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวม 42 คน เข้าร่วม นักออกแบบเหล่านี้ได้จับคู่กันทำงาน แต่ละคู่มีชาวฝรั่งเศส 1 คนและนักออกแบบของประเทศนั้นๆ 1 คน ได้มีการร่วมงานกับผู้ผลิตชิ้นงานที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 18 แห่ง และได้มีการสร้างสรรค์ผลงานออกมามากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งทั้งหมดจะนำไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ผลงานดังกล่าวจะนำไปจัดแสดงในปีเดียวกันที่มหานครลีล หรือ Lille Métropole ประเทศฝรั่งเศส โดยมหานครลีลได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลกประจำปี 2563 หรือ World Design Capital 2020

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ D17/20 : Design in Southeast Asia ได้ที่เว็บไซต์ http://www.design-asean.com/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการโครงการนี้ ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 (1-9 ก.พ.) ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bangkokdesignweek.com/en/program/13001
Contact
janjira.kingkannak@diplomatie.gouv.fr
Tel. +662 627 2106
เว็บไซต์