TIGER CITY EXHIBITION
เพิ่มในแพลนของฉัน
พื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่ของผืนป่ามรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในผืนป่าที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 700 สายพันธุ์ แต่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของสัตว์ป่าหายากอย่างเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ณ ห้วยขาแข้ง ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของทุกชีวิต กราฟิกดีไซน์เนอร์จะมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าได้อย่างไร ด้วยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นิทรรศการ Tiger City นำเสนอเรื่องราวของการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการอาศัยอยู่ร่วมกันของ “คน” และ “สัตว์ป่า” ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผ่านการออกแบบข้อมูล (Information Design) จากมุมมองและประสบการณ์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิก STUDIO 150 และ collaborators ที่ได้สัมผัสกับแนวคิด วิถีชีวิต และกระบวนการทำงานของผู้คนในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง TAME : 1 - 9 Feb 2020 | 11:00 - 19:00
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
30/1 ซอยเจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
ดรุณบรรณาลัย
นิทานในลานหญ้า
SIAM1928
สยาม1928
COLLECTIVE
Collective X Juli Baker presents “Summer in Sakae"