สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา, Tama Art University

Product development through Co-creation
เพิ่มในแพลนของฉัน
“โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอล้านนารุ่นใหม่” คัดสรร 10 ผลงาน จากการระดมสมอง ทดลอง ร่วมมือพัฒนาระหว่างศาตราจารย์ ทัตสึยะ วาดะ Tama Art University ช่างฝีมือ และนักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทย-ญี่ปุ่น เพื่อยกระดับสินค้าโอทอปสิ่งทอด้วยทุนทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการออกแบบสร้างสรรค์ บรรยายโดยศาตราจารย์ ทัตสึยะ วาดะ คณบดีฝ่ายการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 250 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย คลิกสำรองที่นั่ง
นักออกแบบ
การเข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย (บาท): 0
จำนวนที่รับ (คน): 250
ตารางเวลา
  • Sat 01 Feb 11:00–12:00
สถานที่จัดงาน
TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาการออกแบบโดยวิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต
ps.summerplease
พีเอส.:ซัมเมอร์พลีส
DAG
Set เมนูสำหรับ design week