ตารางเวลา

P9 Serene Community
ARI CITY SNAP @P9 Serene Community
YIMSAMER
CEAxEPSON present Bangkok Projection Mapping 2020
S2S (วงดนตรีผู้พิการทางสายตา)
S2S(วงดนตรีผู้พิการทางสายตา)
Design Service Society
บริการให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบ
Creative Film screening and Talk on
มองมุมหนังผ่านวัฒนธรรม วิถีชีวิต กับความสร้างสรรค์
Kenkoon
ดูหนังบ้านเพื่อน
Department of Product Design
ตามมี ตามเกิด
Taiwan International Student Design Competition
Introduce 2020 Taiwan International Student Design
World Curated
World Curated by WP Energy