A woman in curve (PATAPiAN_new collection 2020)
เพิ่มในแพลนของฉัน
เรื่องราวของหญิงสาวผู้งอกออกมาจากเส้นโค้งของสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค ส่วนเว้าส่วนโค้งกลมกลืนกันอย่างลงตัวและมีเส้นสายลื่นไหลกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชวนหลงใหลและน่าเพ้อฝัน ราวกับธรรมชาติเนรมิตเธอขึ้นมาจากสรวงสรรค์แล้วผลักเธอหล่นลงมายังโลกมนุษย์
นักออกแบบ
  • วลงค์กร เทียนเพิ่มพูล
  • สุพัตรา เกริกสกุล
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
{JUN}
Easterner Workwear : Working in Sense of Asia.
Change SMEs
ประสบการณ์: ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต ของ 7 ธุรกิจ
intabrand
อินถา