HANDLEwithClay

แฮนด์เดิลวิทเคลย์
เพิ่มในแพลนของฉัน
HANDLEwithClayเป็นแบรนด์เซรามิกทำมือ เกิดจากความชื่นชอบในความไม่สิ้นสุดของกระบวนการผลิตเซรามิก ชอบในการทดลอง ต้องการผลิตผลงานศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์ไปถึงผู้ใช้
นักออกแบบ
การเข้าร่วม
ตารางเวลา
  • Thu 06 Feb 16:00–22:00
  • Fri 07 Feb 16:00–22:00
  • Sat 08 Feb 16:00–22:00
  • Sun 09 Feb 16:00–22:00
สถานที่จัดงาน
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
HUH.WHATDOYOUSAY
ฮะ.พูดอะไรนะครับ
GEMIO
ใช้ชีวิตอย่างมีชีวิต