อย่าทิ้งฉันไว้ข้างหลัง
เพิ่มในแพลนของฉัน
จากการที่โลกมีวิวัตนาการไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ข้างหลัง ทั้งวัสดุที่เหลือจากการใช้หรือวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นรากฐาน จึงมีแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast Fashion) ด้วยการนำวัสดุที่เหลือจากการใช้ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากแนวความคิดดังกล่าวจึงได้นำเสื้อยืดมือสองมาเป็นวัสดุหลัก ในการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว TAME : 1 - 9 Feb 2020 | 11:00 - 19:00
นักออกแบบ
  • ธนกร บินซายัน
  • ธนากร ก๊กเครือ
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
30/1 ซอยเจริญกรุง 38 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
Imaginary Objects
Vespa Playground @ the Grand Postal
Babeamism
Hidden Treasure :Illustration