เกี่ยวกับ BKKDW

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า 1,300,000 คนในการจัดเทศกาลฯ 3 ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านแนวคิด “The NEW-ist Vibes ออกแบบไปข้างหน้า” ในปี 2561, “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ในปี 2562 และ “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต” ในปี 2563 การจัดเทศกาลฯ ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 750,000,000 บาท

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่

30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่นี่ เร็วๆนี้

#BKKDW2021      #bangkokdesignweek


เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต

 ปีที่ 3 ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ในการรองรับประชากรที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 68 ซึ่งมากกว่าที่เป็นอยู่ถึงร้อยละ 13 เมื่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น พื้นที่ของเมืองจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ แนวคิดในการวางแผนและบริการจัดการเมืองสมัยใหม่จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และยังต้องสร้างให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป การส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” หรือความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความท้าทาย และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์  

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ภายใต้แนวคิด “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ – ประดิพัทธ์ และทองหล่อ – เอกมัย ซึ่งจะนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลักที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันไปดังนี้

 

SHOWCASE & EXHIBITION

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการผลงานจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ซึ่งใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม  

TALK & WORKSHOP

การบรรยายและเวิร์กช็อปโดยนักคิดนักสร้างสรรค์ไทยและระดับนานาชาติ ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือ หมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนในสังคม  

CREATIVE DISTRICT PROJECT

กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ ทั้งในด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ผ่านการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง  

EVENT & PROGRAM

  กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพฯ เช่น การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะ การแสดง รวมถึงการเปิดบ้าน/สตูดิโอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ที่เข้ามาทำความรู้จักกับสตูดิโอและนักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ (Open House/Open Studio)  

CREATIVE MARKET

ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแถวหน้าและหน้าใหม่ในกรุงเทพฯ และยังเป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจไปที่กลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ

#BKKDW2020      #bangkokdesignweek

Past Festivals

BKKDW2019

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design Week 2019 (BKKDW 2019) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม “ Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่าง ๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมมือจัดกิจกรรมกว่า 500 กิจกรรม ในพื้นที่รวมกว่า 50 จุด ในกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ในพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง การจัดงานเทศกาลฯ ทั้ง 9 วันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 354,940 คน