เกี่ยวกับ BKKDW

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ  หรือ Bangkok Design week เทศกาลสำคัญที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า  60 หน่วยงาน นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วไม่น้อยกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี 

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ กว่า 1,300,000 คนในการจัดเทศกาลฯ 3 ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านแนวคิด “The NEW-ist Vibes ออกแบบไปข้างหน้า” ในปี 2561, “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ในปี 2562 และ “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว>อยู่รอด>เติบโต” ในปี 2563 การจัดเทศกาลฯ ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 750,000,000 บาท

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลเลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก ลอจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และบริการขนส่งมวลชน ฯลฯ อีกด้วย

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

Resurgence of Possibilities
ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่

30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564

จากสถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญร่วมกัน สู่การมองหาทางออกและวิธีการรับมือด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองที่เข้มเเข็ง เพื่อก้าวข้ามทุกความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ รายงานจาก McKinsey ระบุว่าปีที่ผ่านมา เอเชียมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของโลก (Global urban hub) เมืองต่างๆ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกันมากที่สุด เพื่อรองรับต่อทุกความเปลี่ยนแปลง

หลังผ่านพ้นปีแห่งความท้าทายและบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ เวลานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่กรุงเทพฯ จะได้ทบทวน เรียนรู้ และมองเห็นศักยภาพของเมืองอีกครั้ง ในฐานะอภิมหานคร (Megacity) อันหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบในการสร้างนวัตกรรม และพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว เพื่อให้เมืองยืดหยุ่นพอที่จะอยู่กับข้อจำกัดและรับมือกับความท้าทาย

ด้วยความสามารถในการนำสิ่งที่มีมาปรับให้เป็นต้นทุนทางความคิด เมืองหลวงแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยโอกาสใหม่ในทุกมิติ และเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 (BKKDW2021) จัดขึ้นเป็นครั้งที่สี่ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ธีม “Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” ร่วมค้นหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ในการฟื้นฟูและชุบชีวิตของทั้งผู้คนและเมือง ท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งเพื่อก้าวผ่านและเติบโตต่อไปในอนาคต  โดยจัดขึ้นในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy District) ที่กระจายตัวทั่วกรุงเทพฯ อาทิ เจริญกรุง-ทรงวาด สามย่าน อารีย์-ประดิพัทธ์ และทองหล่อ-เอกมัย ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

Showcase & Exhibition 

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมืองที่ใช้กระบวนการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม

Talk & Workshop 

การบรรยายและเวิร์คช็อปที่จุดประกายความคิด เติมเต็มความรู้ โดยนักคิดนักสร้างสรรค์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม

Creative District  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับเมือง ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และนักสร้างสรรค์จากภายนอกให้ทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การลงทุนใหม่ 

Event & Program 

กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ ที่สร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากรูปแบบ ตั้งแต่ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง งานสังสรรค์ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)

Creative Market 

ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้า การทดลองตลาด การขยายเครือข่ายธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน้าใหม่

 

ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่นี่ เร็วๆนี้

#BKKDW2021      #bangkokdesignweek

 

Past Festivals

BKKDW2020

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ในการรองรับประชากรที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต BKKDW2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ - ประดิพัทธ์ และทองหล่อ – เอกมัย ที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันไป ตลอด 9 วันจัดงานมีโปรแกรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นมากกว่า 400 โปรแกรมที่นำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ที่มาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 1,489 ราย และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 370,504 คน ย้อนดูภาพความสำเร็จของงานได้ที่ #BKKDW2020      #bangkokdesignweek

BKKDW2019

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design Week 2019 (BKKDW 2019) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม “ Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่าง ๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมมือจัดกิจกรรมกว่า 500 กิจกรรม ในพื้นที่รวมกว่า 50 จุด ในกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ในพื้นที่อาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง การจัดงานเทศกาลฯ ทั้ง 9 วันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 354,940 คน ย้อนดูความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ #BKKDW2019 #bangkokdesignweek