ดรุณบรรณาลัย

Supporter Logo
ห้องสมุดนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่เด็ก สร้างความใกล้ชิดให้คนในครอบครัว และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสร้างกิจกรรมใหม่ที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกัน
Contact
1180 Charoen Krung Rd, Bang Rak, Bangkok 10500

Tel: +6626305953-4

E-mail: darunbannalai@gmail.com
เว็บไซต์