10 นักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา

Design Research Day
เพิ่มในแพลนของฉัน
Design Research Day เป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขาร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สะท้อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในผลงานต่างๆ ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยหลากหลายรูปแบบ บนเวทีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายที่เป็นกันเอง (ภายในเวลาคนละ 20 นาที) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. - 16.50 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M (อาคารส่วนหน้า) TCDC กรุงเทพฯ 80 คน / ไม่เสียค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาไทย อ่านต่อ
นักออกแบบ
การเข้าร่วม
ค่าใช้จ่าย (บาท): 0
จำนวนที่รับ (คน): 80

-

ตารางเวลา
  • Thu 06 Feb 13:30–16:45
สถานที่จัดงาน
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
F.V
เอฟ.วี ทอล์ค:"เมดอินทรงวาด" (อดีตและปัจจุบันของถนนทรงวาด)